هم اکنون با اتوکلینیک رضایی

هم اکنون تماس بگیرید


آدرس

تهران
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)
خیابان هجدهم
پلاک 23

ساعات کار صبح

8:00 -12:30

مدیریت

کمال رضایی – بهنام گرمسیری


ساعات کار بعدازظهر

14:00 - 18:00

شماره نمابر

88720737 -021 اتوکلینیک رضایی

88714011 -021 اتوکلینیک رضایی

با ما مکاتبه نمایید

پیام موردنظر خود را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال کنید


    09121461356