آمپر


۳۱-۰۱-۱۳۹۹
راهکارها و اقداماتی که بعد از بالا رفتن آمپر خودرو باید انجام دهید – اتوکلینیک رضایی

راهکارها و اقداماتی که بعد از بالا رفتن آمپر خودرو باید انجام دهید

اگر مطلب قبلی را در مورد بالا رفتن آمپر خودرو مطالعه کرده باشید به برخی علل و دلایل مختلف این امر پی برده اید؛ ولی در […]
۳۱-۰۱-۱۳۹۹
بالا رفتن آمپر ماشین و دلایل مربوط به آن – اتوکلینیک رضایی

بالا رفتن آمپر ماشین و دلایل مربوط به آن

بالا رفتن آمپر ماشین مشکلی است که همه دارندگان اتومبیل و رانندگان با آن برخورد کرده اند این مسئله ممکن است به دلایلی خیلی ساده و […]
09121461356