اینتر کولر

۰۳-۰۹-۱۳۹۸
اینتر کولر چیست و برای چه منظوری در خودرو از آن استفاده می شود؟ - اتوکلینیک رضایی

اینتر کولر چیست و برای چه منظوری در خودرو از آن استفاده می شود؟

در سیستم توربو شارژ شرکت های خودروسازی از وسیله ای به نام اینتر کولر استفاده می کنند؛ تا به کمک آن دمای بوجود آمده توسط این […]
09121461356