باتری خودرو

۰۷-۰۶-۱۳۹۸
چگونه باتری به باتری کردن خودرو را باید انجام دهیم؟ - اتوکلینیک رضایی

چگونه باتری به باتری کردن خودرو را باید انجام دهیم؟

لازم است تمام کسانی که پشت فرمان اتومبیل می نشینند، روش باتری به باتری کردن را یاد داشته باشند. ولی اگر تا امروز آن را نیاموخته […]
۰۷-۰۶-۱۳۹۸
باتری به باتری کردن خودرو چگونه انجام می شود؟ - اتوکلینیک رضایی

باتری به باتری کردن خودرو چگونه انجام می شود؟

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که پشت فرمان خودرو بنشیند و اتومبیل را استارت بزنید اما اتومبیل روشن نشود؟ فکر می کنید […]
۱۶-۰۱-۱۳۹۸
و نکاتی باتری خودرو پیرامون آن

باتری خودرو و نکاتی پیرامون آن

باتوجه به اینکه ما از خودرو استفاده زیادی می کنیم شاید بهتر باشد که از تمام قسمت های تشکیل دهنده آن مختصری بدانیم. یکی از قسمت […]
09121461356