تاریخچه سپر خودرو


۱۵-۰۷-۱۳۹۸
دیگر اجزا مهم سپر خودرو و ترمیم و تعمیرآن - اتوکلینیک رضایی

دیگر اجزاء مهم سپر خودرو و ترمیم و تعمیرآن

در ادامه و تکمیل مباحث قبلی در این پست به معرفی دیگر اجزا مهم سپر خودرو و همینطور چگونگی ترمیم و تعمیر سپر خواهیم پرداخت. اگر […]
۱۲-۰۷-۱۳۹۸
سپر خودرو چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟ – اتوکلینیک رضایی

سپر خودرو چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟

سپر خودرو را کم و بیش همه می شناسیم و تقریبا هر کدام اطلاعاتی هر چند ناقص در مورد آن داریم. سپر خودرو در جایی قرار […]
09121461356