خودرو لوکس


۲۸-۰۷-۱۳۹۸
زمان تعویض کنیستر در خودرو و تشخیص آن - اتوکلینیک رضایی

زمان تعویض کنیستر در خودرو و تشخیص آن

در پست قبلی در مورد چگونگی کار کنیستر در خودرو توضیحاتی دادیم و این قطعه ی مهم را بیشتر معرفی کردیم . اما در این مطلب […]
09121461356