دنده اتومبیل


۰۴-۰۳-۱۳۹۸
شرایط صحیح استفاده از دنده ماشین

شرایط صحیح استفاده از دنده ماشین

کمتر دیده شده که راننده ای با دنده ای غیر از یک شروع به حرکت کند. حتما برایتان سوال پیش آمده است که دلیل این کار […]
۰۴-۰۳-۱۳۹۸
دنده اتومبیل چگونه کار می کند

دنده اتومبیل چگونه کار می کند؟

اگر تا به حال کنار دست یک راننده نشسته باشید که حتماً نشسته اید، متوجه وجود دنده اتومبیل در قسمت بین دو صندلی جلو شده اید. […]
09121461356