دی لایت

۱۲-۰۷-۱۳۹۸
چراغ های دی لایت و علل استفاده از آن – اتوکلینیک رضایی

چراغ های دی لایت و علل استفاده از آن

دریافتیم که چراغ های دی لایت یا همان چراغ های روشنایی در روز که تقریبا یکی از ویژگیهای خودروهای لوکس و مدرن امروزی محسوب می شود، […]
۱۲-۰۷-۱۳۹۸
دی لایت چیست و چه کاربردی در خودرو دارد؟ - اتوکلینیک رضایی

دی لایت چیست و چه کاربردی در خودرو دارد؟

اون خودرو رو ببین توی روز روشن چراغ هاشو روشن کرده!!! حتما برای خودنمایی و جلب توجه این کارو کرده. شایدم نمی دونه که چراغ های […]
09121461356