رانندگی در شب

۱۴-۰۵-۱۳۹۸
رانندگی کردن در شب ومطالبی پیرامون آن – اتوکلینیک رضایی

رانندگی کردن در شب و مطالبی پیرامون آن

رانندگی کردن در شب خود نیاز به آموختن یک سری مهارتهای خاص دارد که شاید بلد نبودن و یا رعایت نکردن هر کدام از این موارد […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید – اتوکلینیک رضایی

آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید؟

باید گفت رانندگی در شب بسیار لذتبخش و دلپذیر است. به شرط اینکه قواعد و قوانین آن را بدانیم وبه آنها عمل کنیم. شاید گروهی که […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
آیا می دانید رانندگی در هنگام شب باید چگونه باشد - اتوکلینیک رضایی

آیا می دانید رانندگی در هنگام شب باید چگونه باشد؟

آیا تا به حال رانندگی در هنگام شب را تجربه کرده و پشت فرمان اتومبیل نشسته اید؟ آیا می دانید که در شب چگونه باید رانندگی […]
09121461356