رانندگی کردن


۱۷-۰۷-۱۳۹۸
آیا تجربه ی رانندگی کردن در گل و لای را دارید؟ – اتوکلینیک رضایی

آیا تجربه ی رانندگی کردن در گل و لای را دارید؟

امیدواریم هیچگاه رانندگی کردن در گل و لای را تجربه نکرده باشید و هیچ وقت هم تجربه نکنید. چون فرو رفتن در گل و لای و […]
۱۷-۰۷-۱۳۹۸
اصول رانندگی در گل و لای را بیاموزیم – اتوکلینیک رضایی

اصول رانندگی در گل و لای را بیاموزیم

رانندگی در گل و لای اصولی دارد که باید آن را بدانیم و آگاهی از آن باعث می‌شود که همه به سلامتی از این موقعیت خارج […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
رانندگی کردن در شب ومطالبی پیرامون آن – اتوکلینیک رضایی

رانندگی کردن در شب و مطالبی پیرامون آن

رانندگی کردن در شب خود نیاز به آموختن یک سری مهارتهای خاص دارد که شاید بلد نبودن و یا رعایت نکردن هر کدام از این موارد […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید – اتوکلینیک رضایی

آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید؟

باید گفت رانندگی در شب بسیار لذتبخش و دلپذیر است. به شرط اینکه قواعد و قوانین آن را بدانیم وبه آنها عمل کنیم. شاید گروهی که […]
09121461356