رسوبات موتور خودرو

فوریه 6, 2020

چگونه می توانیم رسوبات موتور خودرو را برطرف کنیم؟

رسوبات موتور خودرو جزو ناخالصی ها و آلودگی هایی است که باید آن را از داخل موتور پاک کنیم. وسایل و قطعات داخلی اتومبیل هم، همان […]
فوریه 6, 2020

رسوبات موتور خودرو چگونه ایجاد می شوند؟

رسوبات موتور و ایجاد ان ها در خودرو سبب مشکلات عدیده و در بعضی موارد آسیب به برخی قسمت ها در اتومبیل خواهد شد. این رسوبات […]
09121461356