روغن ترمز

می 10, 2019

روغن ترمز خودرو را کی باید عوض کنیم؟

روغن ترمز هم، مانند هر وسیله دیگری در اتومبیل از یک عمر مفیدی برخوردار است که پس از مدتی عمر مفید آن به پایان خواهد رسید […]
می 10, 2019

روغن ترمز خودرو و نکات مهمی پیرامون آن

در پست های قبل در مورد اهمیت ترمز و عملکرد آن در اتومبیل صحبت کردیم. اما باید گفت یک ترمز قوی و نیرومند بدون روغن ترمز […]
09121461356