سنسور ضربه

۰۵-۰۷-۱۳۹۸
ناک سنسور یا سنسور ضربه چیست و چه وظیفه ای در خودرو بر عهده دارد؟ - اتوکلینیک رضایی

ناک سنسور یا سنسور ضربه چیست و چه وظیفه ای در خودرو بر عهده دارد؟

در پست قبلی توضیحاتی را در مورد ناک و ضربه در موتور دادیم. اما می‌خواهیم بدانیم ناک سنسور یا سنسور ضربه چیست و در اتومبیل چگونه […]
09121461356