سیستم تعلیق


۲۱-۰۴-۱۳۹۸
اجزاء اصلی سیستم تعلیق اتومبیل (قسمت دوم)

اجزاء اصلی سیستم تعلیق اتومبیل (قسمت دوم)

در ادامه مبحث اجزاء اصلی سیستم تعلیق اتومبیل در این مطلب قصد داریم شما را با قطعاتی همچون سیبک، طبق و استرات و نحوه عملکرد آن […]
۲۱-۰۴-۱۳۹۸
اجزاء اصلی سیستم تعلیق خودرو

اجزاء اصلی سیستم تعلیق خودرو

قسمت ها و اجزاء اصلی سیستم تعلیق خودرو بسیار گسترده و متفاوت هستند. اما ما می‌ خواهیم در این مطلب اجزا سیستم  تعلیق را تا حدودی […]
۱۶-۰۴-۱۳۹۸
انواع سیستم تعلیق (قسمت دوم)

انواع سیستم تعلیق (قسمت دوم)

در ادامه مبحث انواع سیستم تعلیق خودرو در این مطلب نیز با شما خواهیم بود تا به معرفی چند مدل دیگر از انواع این سیستم بپردازیم. […]
۱۶-۰۴-۱۳۹۸
سیستم تعلیق اتومبیل و انواع آن

سیستم تعلیق اتومبیل و انواع آن

تا اینجا و در بحث جدیدی که آغاز کردیم، به معرفی سیستم تعلیق اتومبیل پرداختیم و عملکرد آن را تشریح کردیم. و در ادامه مباحث یک […]
۱۶-۰۴-۱۳۹۸
سیستم تعلیق خودرو و نکاتی درباره آن (قسمت دوم)

سیستم تعلیق خودرو و نکاتی درباره آن (قسمت دوم)

در مطلب گذشته درباره سیستم تعلیق خودرو مطالبی را بیان کردیم و این مفهوم را به صورت مختصر معرفی کردیم. همچنین متوجه نقش کلیدی و حساس […]
۱۶-۰۴-۱۳۹۸
سیستم تعلیق خودرو چیست؟

سیستم تعلیق خودرو چیست؟

تا به حال مطالب زیادی را در این سایت در مورد خودرو و مسائل مربوط به آن شنیده و دیده اید. اما در مورد یکی از […]
09121461356