شاسی کشی با دستگاه

۱۳-۰۱-۱۳۹۸
چه موقع نیاز به شاسی کشی پیدا می شود؟

چه موقع نیاز به شاسی کشی پیدا می شود؟

در تصادفات بسیار شدید و از جلو ممکن است علاوه بر سینی و سپر، به شاسی و سرشاسی ها هم آسیب و صدمه وارد شود که […]
09121461356