شرکت خودروسازی


۱۹-۰۹-۱۳۹۸
شرکت خودروسازی جگوار این شرکت اتومبیل سازی قبل از جنگ جهانی به نام بیریتیش اس اس شناخته می‌شده است. برخی از تولیدات ساخت این شرکت به نام جگوار وارد بازار شد. این نام برگرفته از نام انگلیسی پلنگ آمریکایی است و در واقع پس از جنگ جهانی بود که نام شرکت به جگوار تغییر پیدا کرد.

چرا شرکت های خودروسازی بزرگ به این اسامی مشهور شده اند؟

هر کدام از برندها و شرکت های خودروسازی بزرگ در دنیا برای انتخاب نام برای کارخانه و شرکت خود اسامی مختلفی را برگزیده اند. اما هر […]
09121461356