شمع موتور خودرو چیست؟

می 20, 2020

تفاوت شمع های اتومبیل و تاثیر عملکرد شمع بر بخش های دیگر

در این پست شما عزیزان را با تاثیری که کارکرد شمع های اتومبیل بر روی قسمت های دیگر خودرو خواهند داشت و تفاوتی که میان شمع […]
می 20, 2020

انواع شمع های خودرو را بشناسیم

شمع های خودرو انواع گوناگونی دارند که از نظر ساختار و یا نوع مواد بکار برده شده در آن با هم متفاوت هستند. برای اینکه بتوانید […]
می 20, 2020

تشخیص زمان تعویض شمع در خودرو و مشکلات مربوط به آن

حال باید بدانیم با این همه اهمیت و حساسیتی که شمع در خودرو دارد؛ زمان تعویض آن را چگونه باید تشخیص داد و اگر این کار […]
می 20, 2020

آشنایی با قسمت های مختلف تشکیل دهنده شمع خودرو

دانستیم که شمع خودرو خود عامل مهم بوجود آورنده ی احتراق و در نهایت ایجاد حرکت در خودرو است؛ اما خود این شمع از اجزاء و […]
می 20, 2020

شمع موتور خودرو را بهتر و بیشتر بشناسیم؟

می‌دانید که شمع موتور خودرو یکی از حیاتی ترین و مهم ترین قطعات و قسمتهای خودرو محسوب می شود که عملکرد آن سبب به حرکت درآمدن […]
09121461356