صندلی کودک

۱۷-۰۷-۱۳۹۸
ایزوفیکس) ISOFIX) چیست و چه عملکردی دارد؟ – اتوکلینیک رضایی

ایزوفیکس) ISOFIX) چیست و چه عملکردی دارد؟

شاید کسانی با ایزوفیکس در خودرو بیشتر آشنا باشند که فرزندان خردسال و یا نوزادانی دارند؛ که بیشترین اندیشه شان هنگام سوار شدن در خودرو به […]
09121461356