فطعات ماشین

۱۹-۱۰-۱۳۹۸

در مورد میل گاردان اتومبیل بیشتر بدانیم

تا اینجا در مورد چگونگی عملکرد میل گاردان اتومبیل و وظایفی که بر عهده داشت صحبت کردیم. اما برای تکمیل مطالب و دانش خود در این […]
۱۹-۱۰-۱۳۹۸
عملکرد میل گاردان در خودرو چیست؟ - اتوکلینیک رضایی

عملکرد میل گاردان در خودرو چیست و این قسمت چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟

در پست قبل اندکی با میل گاردان در خودرو آشنا شدیم و در این مطلب قرار است بدانیم این قسمت چه وظیفه و چه کارکردی بر […]
۱۹-۱۰-۱۳۹۸
میل گاردان خودرو چیست؟ - اتوکلینیک رضایی

میل گاردان خودرو چیست؟

به نظر نمی رسد کسی با اتومبیل سر و کار داشته باشد، ولی میل گاردان خودرو را نشناسد و یا کمی در مورد این قطعه و […]
09121461356