مهارت رانندگی

۰۴-۱۰-۱۳۹۸
بریدن ترمز خودرو و راه حل های مناسب آن – اتوکلینیک رضایی

بریدن ترمز خودرو و راه حل های مناسب آن

در پست های قبلی راه حل های اولیه را، هنگام بریدن ترمز در یک اتومبیل به شما ارائه کردیم. اما اگر همه آن ها را به […]
۰۴-۱۰-۱۳۹۸
کارهایی که موقع بریدن ترمز اتومبیل باید انجام دهید – اتوکلینیک رضایی

کارهایی که موقع بریدن ترمز اتومبیل باید انجام دهید

امیدواریم بریدن ترمز اتومبیل را هیچگاه در موقع رانندگی بخصوص در سرعت های بالا تجربه نکنید. با اینکه برای آن راهکارهای فراوانی وجود دارد، اما استرس […]
۰۴-۱۰-۱۳۹۸
بریدن ترمز خودرو و اقداماتی که باید انجام دهید – اتوکلینیک رضایی

بریدن ترمز خودرو و اقداماتی که باید انجام دهید

بریدن ترمز خودرو شاید بالاترین خطری است که ممکن است درهنگام رانندگی اتفاق بیفتد. در اینگونه مواقع اغلب افراد دست و پای خود را گم می‌کنند […]
09121461356