نکات رانندگی


۱۷-۰۷-۱۳۹۸
آیا تجربه ی رانندگی کردن در گل و لای را دارید؟ – اتوکلینیک رضایی

آیا تجربه ی رانندگی کردن در گل و لای را دارید؟

امیدواریم هیچگاه رانندگی کردن در گل و لای را تجربه نکرده باشید و هیچ وقت هم تجربه نکنید. چون فرو رفتن در گل و لای و […]
۱۷-۰۷-۱۳۹۸
اصول رانندگی در گل و لای را بیاموزیم – اتوکلینیک رضایی

اصول رانندگی در گل و لای را بیاموزیم

رانندگی در گل و لای اصولی دارد که باید آن را بدانیم و آگاهی از آن باعث می‌شود که همه به سلامتی از این موقعیت خارج […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید – اتوکلینیک رضایی

آیا تا به حال رانندگی در شب را تجربه کرده اید؟

باید گفت رانندگی در شب بسیار لذتبخش و دلپذیر است. به شرط اینکه قواعد و قوانین آن را بدانیم وبه آنها عمل کنیم. شاید گروهی که […]
۱۴-۰۵-۱۳۹۸
آیا می دانید رانندگی در هنگام شب باید چگونه باشد - اتوکلینیک رضایی

آیا می دانید رانندگی در هنگام شب باید چگونه باشد؟

آیا تا به حال رانندگی در هنگام شب را تجربه کرده و پشت فرمان اتومبیل نشسته اید؟ آیا می دانید که در شب چگونه باید رانندگی […]
۰۲-۰۵-۱۳۹۸
سیستم کروزکنترل چیست وچه کاربردی دارد - اتوکلینیک

سیستم کروزکنترل چیست وچه کاربردی دارد؟

فکر کنید که در جاده ای مستقیم و طولانی تنها می خواهید پشت فرمان اتومبیل بنشینید و رانندگی کنید. شاید حتی فکر کردن به آن هم […]
۰۹-۰۱-۱۳۹۸
رانندگی در جاده لغزنده و بارانی چگونه است؟

رانندگی در جاده لغزنده و بارانی چگونه است؟

یکی از شرایط سخت و دشوار، رانندگی در جاده لغزنده و بارانی است. اگر راننده در این زمینه آموخته‌هایی داشته باشد به راحتی می‌تواند از بروز […]
۰۹-۰۱-۱۳۹۸
رانندگی در روزهای بارانی چگونه است؟

رانندگی در روزهای بارانی چگونه است؟

ابتدا باید بدانید یک راننده ماهر و مجرب همیشه باید با توجه به شرایط جاده رانندگی کند و اتومبیل خود را برای شرایط جدید پیش از […]
09121461356