واکس خودرو


۱۳-۰۱-۱۳۹۸
شیوه پولیش کاری و نکاتی در این زمینه

شیوه پولیش کاری و نکاتی در این زمینه

انتخاب درست شیوه پولیش کاری یکی از مهم ترین مسائل در انجام عملیات پولیش کردن خودرو به حساب می آید. چرا که انتخاب یک شیوه پولیش […]
۱۳-۰۱-۱۳۹۸
پولیش کردن به چه دلیلی انجام میشود؟

پولیش کردن به چه دلیلی انجام میشود؟

اگر پست های قبل را مطالعه کرده باشید، نکاتی درباره پولیش کردن را که یکی از راه کارهای جلا دادن به رنگ ماشین و براق کردن […]
۱۱-۰۱-۱۳۹۸
پولیش چست و چه کاربردی دارد؟

پولیش چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای امروزه، رفت و آمد زیاد و استفاده فراوان از اتومبیل باعث میشود که افراد توجه خود را به آن بیشتر کنند. این توجه هم […]
09121461356