چگونگی رانندگی در برف و یخبندان

۱۳-۰۹-۱۳۹۸
قبل از رانندگی در برف چه نکاتی را بیاموزیم؟ - اتوکلینیک رضایی

قبل از رانندگی در برف چه نکاتی را بیاموزیم؟

قبل از رانندگی در برف و سرما حتما باید به مواردی در رابطه با اتومبیل رسیدگی کنیم تا رانندگی امن و راحتی را در حین سفر […]
09121461356