کارتل

فوریه 1, 2020

سیستم کارتر خشک و شناخت بیشتر آن

سیستم روغن کاری ابتدا از کارتر شروع می شود، چه کارتر خشک و چه کارتر تر هر دو یک وظیفه اساسی را بر عهده دارند؛ پس […]
فوریه 1, 2020

سیستم کارتر تر چگونه کار می کند؟

در پست قبلی کلیاتی را در مورد قطعه ای به نام کارتر روغن توضیح دادیم؛ اما در ادامه و در این مطلب در مورد کارکرد سیستم […]
فوریه 1, 2020

کارتر یا کارتل روغن خودرو و وظایف آن

کارتر یا کارتل روغن خودرو یکی دیگر از قطعات خودروست که در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم. اگر تا به حال در این مورد […]
09121461356