مشکلات موتور

۱۷-۰۳-۱۳۹۸
مشکلات اصلی موتور خودرو چیست؟

مشکلات اصلی موتور خودرو چیست؟

بعد از اینکه با قسمتهای اصلی و مهم موتور آشنا شدید بهتر است با مشکلات اصلی موتور خودرو هم تا حدودی آشنا شوید. اگر چه ممکن […]
۱۷-۰۳-۱۳۹۸
قطعات موتور خودرو (قسمت دوم)

قطعات موتور خودرو (قسمت دوم)

در پست قبل درباره قطعات اصلی موتور خودرو مطالبی را اشاره کردیم. در این پست قصد داریم تا به معرفی کوتاه سایر قطعات موتور خودرو بپردازیم. […]
۱۷-۰۳-۱۳۹۸
قطعات اصلی موتور خودرو را بشناسیم

قطعات اصلی موتور خودرو را بشناسیم

خودتان به درستی می‌دانید که قسمت مهم ماشین موتور آن است و بدون وجود آن هرگز ماشین حرکت نخواهد کرد که از قطعات مختلفی نیز تشکیل […]
۱۷-۰۳-۱۳۹۸
سیلندر موتور خودرو و شیوه آرایش آن

سیلندر موتور خودرو و شیوه آرایش آن

خودروها با توجه به کاربردی که دارند از موتورهای گوناگونی استفاده می کنند. در این پست می خواهیم به شیوه آرایش سیلندر موتور خودرو اشاره کنیم […]
۱۷-۰۳-۱۳۹۸
موتور احتراق داخلی چگونه کار میکنند

موتور احتراق داخلی چگونه کار می کند

در پست قبل پیرامون عملکرد کلی موتور احتراق داخلی مطالبی را عنوان کردیم و توضیح دادیم که شیوه عملیات و روشن شدن و حرکت خودرو در […]
۱۷-۰۳-۱۳۹۸
موتور اتومبیل و چگونگی عملکرد آن

موتور اتومبیل و چگونگی عملکرد آن

با توجه به اینکه امروزه در هر خانواده ای تقریباً یک اتومبیل وجود دارد و در واقع خودرو تبدیل به عضو جدانشدنی از هر خانواده شده […]
09121461356